Hitro iskanjeNadaljuj

Če bivate pri nas, imate možnost 20-odstotnega popusta pri nakupu vstopnic za bazen ali savno v Bazenskem kompleksu Larix skozi celo leto.

Splošni pogoji:

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.


SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta ponudnik Projekt 9 d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) in gost, ki je oddal povpraševanje za najem apartmaja (v nadaljevanju gost) in veljajo za najem apartmajev na naslovu namestitvenih kapacitet, ki jih podjetje oddaja v turistični namen. Gost je vsaka oseba, ki je oddala povpraševanje za najem apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki (v nadaljevanju rezervacija), opravlja najem ali je izvedla plačilo najema apartmaja. Za gosta velja tudi vsaka tretja oseba, ki je oddala naročilo za drugega. Gost z oddajo rezervacije soglaša in se zavezuje s splošnimi pogoji ter potrjuje, da je z vsebino splošnih pogojev ob oddaji rezervacije v celoti seznanjen in jo razume. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Projekt 9 d.o.o. (Apartmaji Hribovc Kranjska Gora).

Sestavni del splošnih pogojev je tudi hišni red, ki se nahaja v apartmaju ter je objavljen na spletni strani www.apartmajihribovc.si
REZERVACIJE

Potrditev rezervacije s strani gosta posledično konstituira strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja. Ta sporazum, ki vključuje rezervacijo apartmaja, je zavezujoč za obe stranki. Rezervacija ni veljavna, dokler ni poravnana akontacija v višini vsaj 30 % vrednosti rezervacije. V času, ko je ponudnik izdal predračun z valuto za plačilo rezervacije za potencialnega gosta, so željeni dnevi zaprti za druge rezervacije/goste. Celoten znesek rezervacije mora biti poravnan vnaprej in sicer najkasneje 3 delovne dni pred dnevom prihoda, v vsakem primeru pa najkasneje en dan pred prihodom (v primeru pozne rezervacije). Razen v primeru posebnega dogovora, ko ponudnik v sistemu Bentral označi kako drugače. Vse to je razvidno že ob prvem prejemu predračuna oziroma ponudbe. V kolikor bi gost imel kakšno drugačno željo glede datumov plačil, je to mogoče po dogovoru.

Način plačila je možen s kreditno kartico, preko neposredne bančne transakcije ali na podlagi predračuna. Rok za plačilo predračuna je 3 dni oziroma po dogovoru.

Ko je bila rezervacija enkrat potrjena, ne more biti več spremenjena ali prodana. V dogovoru z gostom je tudi možna sprememba datuma, po želji, vendar ne manj kot 15 dni pred prihodom.

Apartmaji ne smejo biti prodani tretjim osebam po višji ceni kot je dogovorjeno s ponudnikom. Le - ta ima pravico prekiniti rezervacijo, če je oseba prenesla ali prodala rezervacijo tretji osebi.

Za rezervacije opravljene preko katere koli spletne rezervacijske platforme se upošteva tamkajšnji pravilnik o odpovedi in plačilu.

Za udobje vašega malčka imamo na voljo na zahtevo potovalno otroško posteljico. Uporaba je na lastno odgovornost. Preverite ali ste zadovoljni, da je varna in da je bila pravilno postavljena. Ponudnik ni odgovoren za nobene nesreče ali nezgode zaradi uporabe otroške posteljice. Posteljica se doplača 15 eur/noč.

Ponudnik ne dovoljuje namestitvenih kapacitet uporabljati v druge namene kot namestitev.

Gost lahko po potrjeni rezervaciji spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega dovoljenega števila oseb v apartmaju. Gost pisno obvesti ponudnika o vseh spremembah, ko nastanejo. Ob spremembi števila oseb se nastanitev obračuna po objavljenem ceniku ponudnika.

V primeru objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe ima gost pravico do povračila celotne vplačane akontacije.


TURISTIČNA TAKSA

Turistična in promocijska taksa je pristojbina, ki se pobira na račun občine Kranjska Gora ob vsakokratni prenočitvi. Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju Občine Kranjska Gora.

Skupni znesek turistične in promocijske takse za prenočitev na osebo na dan znaša 2,50 eura.

Turistično takso v višini 50% plačujejo osebe od 7. do 18. leta starosti.

Plačila turistične takse so oproščeni otroci do 7. leta starosti in invalidne osebe.


HIŠNI RED

Gost se zavezuje uporabljati vse naprave in opremo v apartmaju v skladu s navodili proizvajalca splošnimi pogoji, hišnim redom in požarnim redom ter s skrbnostjo dobrega gospodarja. Gost se zavezuje, da bo imel veljavne dokumente in spoštoval hišni red v apartmaju. Ob morebitnih pomanjkljivostih ali napakah v apartmaju se gost zavezuje nemudoma obvestiti ponudnika, slednji pa se zavezuje v najkrajšem času le te popraviti ali nadomestiti. Kajenje v apartmaju je strogo prepovedano.  

V apartmajih ni dovoljeno prenočevanje oseb, ki niso predhodno prijavljene. V primeru bivanja oziroma prenočevanja neprijavljenih oseb znaša pogodbena kazen 50,00 EUR za vsako neprijavljeno osebo, prav tako pa je gost dolžan poravnati stroške turistične takse za neprijavljenega gosta, ter ponudniku povrniti drugo škodo, nastalo v posledici nočitve neprijavljenih oseb (morebitne kazni v prekrškovnih, inšpekcijskih in drugih postopkih).

Nočni red in mir v apartmajih in zunanjih površinah velja med 22. in 6. uro. Ponudnik si pridržuje pravico kršitelju predčasno odpovedati pogodbo oziroma bivanje v apartmaju.  

Gost je dolžan skrbeti za lastno varnost ter varnost drugih oseb v apartmaju kakor tudi za varnost svojega premoženja ter ustrezno nadzorovati stroje in naprave, ki jih prinese s seboj.  

Ponudnik ne odgovarja za osebno lastnino gostov v apartmaju in avtomobilu.

Prav tako ponudnik ne odgovarja za vozila parkirana na parkirišču apartmaja, saj parkirišče ni video nadzorovano.


Za škodo, ki nastane v apartmaju zaradi malomarnosti gostov je le to dolžan poravnati.

Cene vključujejo DDV. V ceno najema je vključeno tudi ogrevanje prostora, poraba elektrike, brisače in posteljnina.

V primeru, da med bivanjem hišnega ljubljenčka v apartmaju pride do kakršnekoli škode, si ponudnik pridržuje pravico, da gostu popravilo škode v celoti zaračuna. Takoj po odhodu iz apartmaja ponudnik slika nastalo škodo in jo pošlje gostu ali po elektronski pošti ali na prenosni telefon. V najkrajšem možnem času (maksimalno 3 delovne dni) ogled opravi z izvajalcem del, ki pisno poda natančen znesek popravila.


V kolikor zaradi kakršnekoli povzročene škode v apartmaju zaradi malomarnosti, prihajajoči gostje ne morejo uporabljati namestitve, je gost dolžan povrniti stroške druge primerne namestitve ponudniku za obdobje dokler se namestitev ne vrne v prvotno stanje. Ponudnik je dolžan najti novo primerno nastanitev za gosta, ki ni mogel vstopiti v rezervirano namestitev. Ponudnik mu lahko ponudi drugo svojo eventuelno prosto kapaciteto, oziroma ali najde novo v naboru prostih kapacitet drugih ponudnikov. Seveda se mora gost strinjati s predlagano izbiro.


ODPOVEDI IN VRAČILA

Gost ima pravico do povrnitve vplačanega zneska s pisno odpovedjo bivanja:

  • do 30 dni pred prihodom: brezplačna odpoved, vračilo celotnega vplačanega zneska (avansa)

  • od 29 do 16 dni pred prihodom: se celotni avansni znesek lahko prenese na drug termin ( nova dogovorjena rezervacija mora znašati za enak ali višji znesek, denarja se ne vrača v primeru, da je znesek nižji ob prvotni rezervaciji)

  • od 15 do 3 dni pred prihodom: brez vračila vplačanega zneska (avansa)

  • manj kot 3 dni pred prihodom: v primeru odpovedi obdržimo celoten znesek rezervacije

V primeru, da gostje ne pridejo na dan prihoda, se bo zaračunala polna cena rezervirane namestitve. Za rezervacije v času praznikov in večjih dogodkov (med 24. 12. in 2. 1. 2024, 04.02. in 11.02.2024, 20.03. in 25.03.2024) je rok za odpoved minimalno 72 ur pred prihodom, v nasprotnem primeru si ponudnik pridržuje pravico do zaračunavanja polne cene rezervacije.

Ponudnik lahko gostu tudi ponudi zgodnji prihod ali kasnejši odhod. Obračuna se 60% določenega zneska po ceniku za tisti dan.

Za določene primere odpovedi veljajo drugačni pogoji. V primeru odpovedi zaradi bolezni je mogoč dogovor za izbiro nadomestnega termina. V tem primeru ponudnik lahko zahteva uradno potrdilo.

Nevrnjena akontacija se po 13. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost obravnava kot odškodnina, zato velja, da se od odškodnin ne obračunava in ne plačuje DDV.


PRIHOD IN ODHOD

Prihod gostov je po 15. uri, razen ob predhodnem dogovoru s ponudnikom. Prijava gosta se izvede na podlagi predhodno predloženih dokumentov vseh prijavljenih oseb. Gost prejme na svoj e-mail povezavo do programa Bentral kamor vnese vse zahtevane osebne podatke. S tem jamči, da je v sistem vnesel identične podatke, kot so v dokumentih, ki jih je navedel.

V apartmaju lahko bivajo le prijavljeni gostje.

Odhod gostov je najkasneje do 10. ure, razen v primeru drugačnega predhodnega dogovora s ponudnikom. Gost je dolžan škodo, ki je nastala v času njegovega bivanja na pohištvu, tleh, oknih, vratih, opremi ali na samem objektu in njegovi okolici (npr. vrtu, hodniku…) ustrezno nadomestiti, oziroma povrniti v denarnem znesku pred svojim odhodom. Storitve v zvezi z bivanjem gosta in nadomestilo za nastalo škodo plača gost ponudniku.

V primeru, da gost zapusti apartma pred datumom odhoda, gostu ne pripada povračilo plačila nastanitve.

V primeru, da gost še ni plačal turistične ter promocijske takse (rezervacije preko rezervacijske platforme) in zaključnega čiščenja v vrednosti 40 eur oz 50 eur (odvisno kateri apartma je najel) gost poravna najkasneje na dan odhoda v gotovini, ki jo pusti v za to namenjeni kuverti v nastanitvi. Ponudnik je dolžan izstaviti račun najkasneje v 3 dneh po odhodu za vse plačane storitve.


SPREMEMBE IN ODPOVEDI S STRANI PONUDNIKA

Ponudnik si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitve nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki krši splošne pogoje ali hišni red.

V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnji točki, gost ni upravičen do povračila stroškov namestitve ter je dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije najema apartmaja.

V primeru objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe ima gost pravico do povračila celotne vplačane akontacije.


REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Gost mora na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozoriti na kraju samem v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkanje čistoče, opreme, lege,…), gost pa o nepravilnostih ni obvestil ponudnika, se šteje, da se je gost s tako opravljeno storitvijo strinjal. Pisno reklamacijo lahko gost vloži najkasneje v roku 8 dni po končanem bivanju. Reklamacija mora biti utemeljena, z ustreznimi dokazi poslana na naslov Projekt 9 d.o.o., Kersnikova ulica 10a, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na apartmajihribovc@gmail.com .SPLOŠNO

Med odsotnostjo gostov naj bodo vrata apartmaja zaklenjena, okna zaprta, razsvetljavo in vse električne naprave ( TV, štedilnik ) izključene in zaprta voda. Za vklop ogrevanja gost preveri ali so radiatorji odprti. Ob uporabi ogrevanja prosimo, da so okna in vrata zaprta.

V apartmajih je prepovedano kajenje.

Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob izrecnem predhodnem dogovoru s ponudnikom ter ne smejo biti sami v nastanitvi. Čiščenje za hišnimi ljubljenčki se plača dodatno in sicer 30 eur (bivanje).

Vse goste naprošamo, da ločujejo odpadke.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmaju in avtomobilih.

Ponudnik ima pravico v odsotnosti gosta, v posebnih okoliščinah, vstopiti v apartma zaradi preprečevanja nastanka morebitne škode ali nevarnosti.

Brezžični širokopasovni internet je na voljo v apartmajih, vendar ponudnik ni odgovoren za izgubo te storitve zaradi povezave, višje sile ali človeške napake in če se servisna podporna služba ne odzove pravočasno. Zaradi teh razlogov brezžični širokopasovni internet ni pogodbena določba ob najemu apartmaja. Prav tako ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo na gostovem računalniku ali podatkih v njem, niti za varnost podatkov, ki se prenašajo po internetu. Gostje so sami odgovorni za zaščito svojih računalnikov pred izgubo podatkov, pred nepooblaščenim dostopom ali virusi.

V primeru izgube ključev apartmaja si ponudnik pridržuje pravico do zaračunavanja stroška v višini 80 €.

Za nekatere primere najema ali rezervacije, se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.

Ti pogoji pričnejo veljati z dnem 01. 10.2023.